เว็บคาสิโน สมัครสล็อต BETFLIX สมัครเว็บสล็อต BETFLIX

เว็บคาสิโน สมัครสล็อต BETFLIX สมัครเว็บสล็อต BETFLIX สมัครเล่นสล็อต BETFLIX สมัครสมาชิกสล็อต BETFLIX สมัครเว็บปั่นสล็อต BETFLIX

ตามที่สำนักงาน ก.ล.ต. กำหนด บริษัทจัดให้มีการกระทบยอดด้านล่างกับจำนวนเงินที่เปรียบเทียบได้โดยตรงที่สุดที่รายงานภายใต้ GAAP ซึ่งรวมถึง (i) OIBDAN สำหรับแต่ละส่วนต่อรายได้จากการดำเนินงานรวม (ขาดทุน) (ii) รายได้ที่ไม่รวมผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศต่อรายได้;

(iii) ค่าใช้จ่ายที่ไม่รวมผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศต่อค่าใช้จ่าย; (iv) OIBDAN ไม่รวมผลกระทบจากการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศกับ OIBDAN; (v) ค่าใช้จ่ายที่ไม่รวมค่าชดเชยที่ไม่ใช่เงินสดเป็นค่าใช้จ่าย; (vi) ค่าใช้จ่ายองค์กรที่ไม่รวมค่าชดเชยที่ไม่ใช่เงินสดเป็นค่าใช้จ่ายองค์กร และ (vii) OIBDAN ต่อกำไร (ขาดทุน) สุทธิเกี่ยวกับ CC Media Holdings, Inc.

CC Media Holdings, Inc. (OTCBB: CCMO) ซึ่งเป็นบริษัทแม่ของ Clear Channel Communications เป็นหนึ่งในบริษัทสื่อและความบันเทิงชั้นนำระดับโลกที่เชี่ยวชาญด้านวิทยุ ดิจิตอล กลางแจ้ง โทรศัพท์มือถือ การถ่ายทอดสด และความบันเทิงและข้อมูลตามความต้องการ บริการสำหรับชุมชนท้องถิ่นและมอบโอกาสระดับพรีเมียมให้กับผู้โฆษณา ข้อมูลเพิ่มเติมสามารถดูได้ที่ www.clearchannel.com

ข้อความบางส่วนในข่าวเผยแพร่นี้เป็น “ข้อความคาดการณ์ล่วงหน้า” ตามความหมายของกฎหมายปฏิรูปการฟ้องร้องคดีหลักทรัพย์ส่วนบุคคลปี 2538 แถลงการณ์ที่เป็นการคาดการณ์ล่วงหน้าดังกล่าวเกี่ยวข้องกับความเสี่ยงที่ทราบและไม่รู้จัก ความไม่แน่นอน และปัจจัยอื่น ๆ ซึ่งอาจทำให้เกิดผลลัพธ์

ประสิทธิภาพ หรือความสำเร็จที่แท้จริง ของ CC Media Holdings, Inc. และบริษัทในเครือ ซึ่งรวมถึง Clear Channel Communications, Inc. และ Clear Channel Outdoor Holdings, Inc. จะมีความแตกต่างอย่างมากจากผลลัพธ์ ประสิทธิภาพ หรือความสำเร็จในอนาคตที่แสดงหรือบอกเป็นนัยโดยข้อความคาดการณ์ล่วงหน้าดังกล่าว คำหรือวลี “คำแนะนำ” “เชื่อ” “คาดหวัง” “คาดการณ์” “ประมาณการ” “คาดการณ์” และคำหรือสำนวนที่คล้ายกันมีจุดมุ่งหมายเพื่อระบุข้อความที่เป็นการคาดการณ์ล่วงหน้าดังกล่าว นอกจากนี้,

ความเสี่ยงต่างๆ ที่อาจทำให้ผลลัพธ์ในอนาคตแตกต่างไปจากที่แสดงโดยข้อความคาดการณ์ล่วงหน้าที่รวมอยู่ในข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง: ผลกระทบของการเป็นหนี้ที่มีนัยสำคัญของบริษัท ซึ่งรวมถึงการใช้กระแสเงินสดเพื่อชำระหนี้ ; การเปลี่ยนแปลงในธุรกิจ ภาวะการเมืองและเศรษฐกิจ

ในสหรัฐอเมริกาและในประเทศอื่นๆ ที่บริษัทดำเนินธุรกิจอยู่ในปัจจุบัน (ทั้งโดยทั่วไปและสัมพันธ์กับอุตสาหกรรมโฆษณา) การเปลี่ยนแปลงในการปฏิบัติงาน การเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบและนโยบายของรัฐบาลและการดำเนินการของหน่วยงานกำกับดูแล การเปลี่ยนแปลงระดับการแข่งขันสำหรับดอลลาร์โฆษณา ความ

ผันผวนของต้นทุนการดำเนินงาน การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีและนวัตกรรม การเปลี่ยนแปลงสภาพแรงงาน การเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดรายจ่ายฝ่ายทุน ความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนและค่าสกุลเงิน ผลการดำเนินคดี; ความผันผวนของอัตราดอกเบี้ย ภาษีและข้อพิพาทด้านภาษี การเปลี่ยนแปลงของ

ประชากรและข้อมูลประชากรอื่นๆ การเข้าถึงตลาดทุนและการกู้ยืมเงิน ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการรวมธุรกิจที่ได้มา และความเสี่ยงที่เราไม่สามารถบรรลุหรือคงไว้ซึ่งการประหยัดต้นทุนที่คาดการณ์ไว้ ปัจจัยอื่นๆ ที่ไม่ทราบหรือคาดเดาไม่ได้ก็อาจมีผลกระทบร้ายแรงต่อผลลัพธ์ ผลการดำเนินงาน หรือความสำเร็จใน

อนาคตของบริษัท ด้วยความเสี่ยง ความไม่แน่นอน การสันนิษฐาน และปัจจัยต่างๆ เหตุการณ์ที่เป็นการคาดการณ์ล่วงหน้าที่กล่าวถึงในข่าวเผยแพร่นี้อาจไม่เกิดขึ้น คุณได้รับคำเตือนที่จะไม่ไว้วางใจเกินควรกับข้อความคาดการณ์ล่วงหน้าเหล่านี้ ซึ่งพูดเฉพาะตามวันที่ระบุหรือหากไม่มีการระบุวันที่ ณ วันที่ในเอกส

รนี้ ความเสี่ยงที่สำคัญอื่นๆ ได้อธิบายไว้ในรายงานของบริษัทที่ยื่นต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งสหรัฐอเมริกา รวมถึงในหัวข้อ “ข้อ 1A ปัจจัยเสี่ยง” ของรายงานประจำปีของ CC Media Holdings, Inc. ในแบบฟอร์ม 10-K และรายงานรายไตรมาสในแบบฟอร์ม 10-Q เว้นแต่จะระบุไว้เป็นอย่างอื่นในข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้ บริษัทไม่มีภาระผูกพันใด ๆ ในการปรับปรุงหรือแก้ไขข้อความคาดการณ์ล่วงหน้าใด ๆ ต่อสาธารณะ

เนื่องจากข้อมูลใหม่ เหตุการณ์ในอนาคตหรืออย่างอื่น รวมทั้งในหัวข้อ “ข้อ 1A. ปัจจัยเสี่ยง” ของรายงานประจำปีของ CC Media Holdings, Inc. ในแบบฟอร์ม 10-K และรายงานรายไตรมาสในแบบฟอร์ม 10-Q เว้นแต่จะระบุไว้เป็นอย่างอื่นในข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้ บริษัทไม่มีภาระผูกพันใด ๆ ในการ

ปรับปรุงหรือแก้ไขข้อความคาดการณ์ล่วงหน้าใด ๆ ต่อสาธารณะเนื่องจากข้อมูลใหม่ เหตุการณ์ในอนาคตหรืออย่างอื่น รวมทั้งในหัวข้อ “ข้อ 1A. ปัจจัยเสี่ยง” ของรายงานประจำปีของ CC Media Holdings, Inc. ในแบบฟอร์ม 10-K และรายงานรายไตรมาสในแบบฟอร์ม 10-Q เว้นแต่จะระบุไว้เป็นอย่างอื่นในข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้ บริษัทไม่มีภาระผูกพันใด ๆ ในการปรับปรุงหรือแก้ไขข้อความคาดการณ์ล่วงหน้าใด ๆ ต่อสาธารณะเนื่องจากข้อมูลใหม่ เหตุการณ์ในอนาคตหรืออย่างอื่นDraftKings ปิดรอบ Series A มูลค่า 7 ล้านเหรียญสหรัฐ06 พฤษภาคม 2556 10:16 น. เวลาออมแสงตะวันออกบอสตัน–( บิสิเนส ไวร์ )–21 ก.ค. 2562 DraftKings, Inc. ผู้ให้บริการชั้นนำด้านกีฬาแฟนตาซีออนไลน์รายวันพร้อมข้อเสนอทั่วกระดานในแฟนตาซีเบสบอล ฟุตบอลแฟนตาซี บาส

เก็ตบอลแฟนตาซี และแฟนตาซีฮอกกี้ ได้ปิดการแข่งขันซีรีส์ A มูลค่า 7 ล้านเหรียญสหรัฐ การระดมทุนนำโดย Atlas Venture DraftKings วางแผนที่จะใช้เงินเพื่อดำเนินการต่อเพื่อสร้างประสบการณ์ที่สมบูรณ์แบบให้กับลูกค้า และทำการตลาดในวงกว้างสำหรับข้อเสนอออนไลน์และมือถือในการเล่นกีฬา

แฟนตาซีระยะสั้น นำเสนอการแข่งขันกีฬาแฟนตาซีรายวันและการตั้งถิ่นฐานในวันเดียวกัน DraftKings ทำให้การเล่นแฟนตาซีเร็วขึ้นและน่าตื่นเต้นยิ่งขึ้นสำหรับผู้เล่นทั้งที่ช่ำชองและไม่เป็นทางการ เปิดตัวเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2555 การประกาศระดมทุนเกิดขึ้นในขณะที่บริษัทกำลังฉลองครบรอบปีแรก

“เรายังคงเชื่อมั่นในตลาดกีฬาแฟนตาซีรายวัน และเชื่อว่า DraftKings พร้อมที่จะเป็นผู้นำในตลาดกีฬาที่น่าตื่นเต้นนี้”

ทวีตนี้หลังจากออกสู่ตลาดได้เพียง 12 เดือน ผลลัพธ์ในช่วงแรกสำหรับ DraftKings ก็น่าประทับใจ ในปีที่ผ่านมา DraftKings ได้เปิดตัวการแข่งขันแฟนตาซีออนไลน์ในกีฬาหกประเภท กลายเป็นผู้ให้บริการแอปมือถือกีฬาแฟนตาซีอันดับ 1 รายวัน และมีผู้ใช้มากกว่า 1 ล้านคนทั่วทั้งแพลตฟอร์มเว็บและ

มือถือ สำหรับฤดูกาลแฟนตาซีเบสบอลปี 2013 เพียงอย่างเดียว DraftKings จะมอบรางวัลเงินสดมากกว่า 20 ล้านเหรียญสหรัฐ ซึ่งรวมถึงการแข่งขัน “$5 Million Chase for the Crown” ที่กำลังดำเนินการอยู่

นอกเหนือจากรางวัลเงินสด DraftKings ยังให้ความสำคัญกับการให้รางวัลแก่ผู้ใช้ด้วยประสบการณ์กีฬาที่ยอดเยี่ยม เช่น การส่งผู้ชนะหนึ่งรายไปยัง Super Bowl เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา

“ผู้ใช้โดยเฉลี่ยของ DraftKings ใช้เวลามากกว่าสามชั่วโมงต่อสัปดาห์บนไซต์และเล่นกีฬา 2.6 ชนิด เรารู้สึกทึ่งที่เห็นว่าแฟนตาซีบาสเกตบอลได้รับความนิยมจากลูกค้าแฟนตาซีฟุตบอลของเราได้อย่างไร และตอนนี้เราเห็นการเปลี่ยนแปลงที่คล้ายกันจากแฟนตาซีบาสเกตบอลเป็นแฟนตาซีเบสบอล ผลิตภัณฑ์ของเรามอบประสบการณ์การรับชมกีฬาบนหน้าจอที่สองอย่างแท้จริง และเราเห็นการมีส่วนร่วมสูงสุดระหว่างเกมจริงด้วย” Jason Robins ซีอีโอของ DraftKings, Inc. กล่าว

“เรายังคงเชื่อมั่นในตลาดกีฬาแฟนตาซีรายวัน และเชื่อว่า DraftKings พร้อมที่จะเป็นผู้นำในตลาดกีฬาที่น่าตื่นเต้นนี้” Ryan Moore หุ้นส่วนของ AtlasVenture กล่าวสำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ DraftKings, Inc. กรุณาเยี่ยมชมที่ www.draftkings.comเกี่ยวกับ DraftKings:

เปิดตัวในเดือนเมษายน 2012 DraftKings ซึ่งตั้งอยู่ในบอสตันคือปลายทางการเล่นเกมออนไลน์ที่ผู้เล่นมีส่วนร่วมในการแข่งขันกีฬาแฟนตาซีรายวันในแฟนตาซีเบสบอล แฟนตาซีฟุตบอล แฟนตาซีบาสเก็ตบอล และแฟนตาซีฮอกกี้ DraftKings เสนอการแข่งขันฟรีและจ่ายเงินทุกวันที่จ่ายรางวัลเป็นเงินสด

เกมทั้งหมดมีโครงสร้างภายใต้รูปแบบเงินเดือน และมีการแข่งขันใหม่ทุกวันพร้อมการจ่ายเงินทันที สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม เยี่ยมชมเราได้ที่www.draftkings.com ; ชอบเราที่www.facebook.com/draftkings และติดตามเราได้ที่ www.twitter.com/draftkings

Clear Channel Outdoor Holdings, Inc. รายงานผลประกอบการไตรมาสแรกปี 2556รายรับ 651 ล้านดอลลาร์เพิ่มขึ้น 1% เมื่อเทียบเป็นรายปี และ OIBDAN 1 เพิ่มขึ้น 21% เป็น 99 ล้านดอลลาร์ ไม่รวมการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทและการขายกิจการายได้ของอเมริกาเพิ่มขึ้น 2% ไม่รวมอัตราแลก

เปลี่ยน OIBDAN เพิ่มขึ้น 12รายรับจากต่างประเทศเพิ่มขึ้นต่ำกว่า 1% และ OIBDAN เพิ่มขึ้น 45% ไม่รวมการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศและการขาย02 พฤษภาคม 2556 16:01 น.เวลาออมแสงตะวันออซาน อันโตนิโอ–( บิสิเนส ไวร์ )–21 ก.ค. 2556 บริษัท Clear Channel Outdoor Holdings, Inc. (NYSE: CCO) รายงานผลประกอบกทางการเงินสำหรับไตรมาสแรกสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2556

“ความก้าวหน้าของเราในสหรัฐอเมริกาและในตลาดเกิดใหม่ของเราในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกและลาตินอเมริกาบอกเราว่าเรามาถูกทางแล้ว”ทวีตนี้บ็อบ พิตต์แมน ประธานกรรมการบริหารของ Clear Channel Outdoor Holdings, Inc. กล่าวว่า “ธุรกิจกลางแจ้งของเราทำได้ดีในสหรัฐฯ และเรายังคงย้ายเงินทุน

ระหว่างประเทศและค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานไปยังตลาดเกิดใหม่ซึ่งเรามองเห็นการเติบโตที่แข็งแกร่ง” Bob Pittman ประธานกรรมการบริหารของ Clear Channel Outdoor Holdings, Inc. กล่าว “ขอบคุณ ความเป็นผู้นำของ CEO William Eccleshare เราได้ปรับปรุงการดำเนินงานในสหรัฐฯ ด้วยทีม

ขายในประเทศและระดับประเทศที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น และเราเริ่มเห็นว่าการลงทุนเชิงกลยุทธ์ของเรามีส่วนช่วยในการปรับปรุงผลลัพธ์ เราอยู่ในตำแหน่งที่ดีในการช่วยให้พันธมิตรโฆษณาของเราเข้าถึงผู้บริโภคบนมือถือและนอกบ้านที่เพิ่มขึ้นด้วยแคมเปญที่ส่งผลกระทบและคุ้มทุน”

“ความก้าวหน้าของเราในสหรัฐอเมริกาและในตลาดเกิดใหม่ของเราในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกและลาตินอเมริกาบอกเราว่าเรามาถูกทางแล้ว” William Eccleshare ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกล่าว “ในอเมริกา เรามองเห็นการเติบโตที่แข็งแกร่งในด้านดิจิทัลและโปสเตอร์แบบดั้งเดิม ในขณะที่เรายังคงขยายบริการที่เป็นนวัตกรรมไปยังสนามบิน ในยุโรป เรายังคงลดต้นทุนอย่างต่อเนื่องโดยปรับขนาดการดำเนินงานของเราให้เหมาะสมเมื่อเผชิญกับภาวะเศรษฐกิจ

ตกต่ำที่ย่ำแย่ ในขณะเดียวกันก็เพิ่มประสิทธิภาพการขายของเราอย่างต่อเนื่อง เรากำลังพัฒนาผลิตภัณฑ์และเทคโนโลยีที่น่าตื่นเต้นที่ช่วยให้ลูกค้าของเรามีส่วนร่วมกับผู้บริโภคอย่างสร้างสรรค์และในท้องถิ่น ด้วยจำนวนประชากรทั่วโลกที่อยู่นอกบ้านมากขึ้นกว่าเดิม และเชื่อมต่อกับมือถือเกือบทั่วโลกผลประกอบการไตรมาสแรกปี 2556แพ็คเกจข้อมูล 4G LTE เบื้องต้น Kindle Fire ใหม่ทั้งหมดมาพร้อมโปรเซสเซอร์ที่เร็วขึ้น 20%, ประสิทธิภาพเร็วขึ้น 40%, หน่วยความจำเพิ่มขึ้นสองเท่า และอายุแบตเตอรี่ยาวนานขึ้น 99 แพ็คเกจข้อมูล 4G LTE เบื้องต้น Kindle Fire ใหม่ทั้งหมดมาพร้อมโปรเซสเซอร์ที่เร็วขึ้น 20%, ประสิทธิภาพเร็วขึ้น 40%, หน่วยความจำเพิ่มขึ้นสองเท่า และอายุแบตเตอรี่ยาวนานขึ้น

Amazon และบริษัทในเครือดำเนินการเว็บไซต์ ได้แก่www.amazon.com , www.amazon.co.uk , www.amazon.de , www.amazon.co.jp , www.amazon.fr , www.amazon.ca , www. amazon.cn , www.amazon.it , www.amazon.es และwww.amazon.com.br _ ตามที่ใช้ในที่นี้

“Amazon.com” “เรา” “ของเรา” และคำที่คล้ายกันรวมถึง Amazon.com, Inc. และบริษัทในเครือ เว้นแต่บริบทจะระบุเป็นอย่างอื่นข้อความคาดการณ์ล่วงหน้า

การประกาศนี้มีข้อความคาดการณ์ล่วงหน้าตามความหมายของมาตรา 27A ของกฎหมายหลักทรัพย์ปี 1933 และมาตรา 21E ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ปี 1934 เว็บคาสิโน ผลลัพธ์ที่แท้จริงอาจแตกต่างอย่างมากจากการคาดการณ์ของฝ่ายบริหาร ข้อความที่เป็นการคาดการณ์ล่วงหน้าเหล่านี้เกี่ยวข้อง

กับความเสี่ยงและความไม่แน่นอนซึ่งรวมถึงความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการแข่งขัน การจัดการการเติบโต ผลิตภัณฑ์ใหม่ บริการและเทคโนโลยี ความผันผวนที่อาจเกิดขึ้นในผลการดำเนินงาน การขยายตัวระหว่างประเทศ ผลของกระบวนการทางกฎหมายและการเรียกร้อง การปฏิบัติตามและข้อมูล การเพิ่มประสิทธิภา

พศูนย์ ฤดูกาล ข้อตกลงทางการค้า การเข้าซื้อกิจการและธุรกรรมเชิงกลยุทธ์ อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ การหยุดชะงักของระบบ สินค้าคงคลัง กฎระเบียบของรัฐบาลและการเก็บภาษี การชำระเงินและการฉ้อโกง ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับปัจจัยที่อาจส่งผลกระทบต่อผลประกอบการทางการเงินของ

Amazon.com รวมอยู่ในเอกสารที่ Amazon.com ยื่นต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งรวมถึงรายงานประจำปีล่าสุดในแบบฟอร์ม 10-K และการยื่นในภายหลังเอเมอรีวิลล์ แคลิฟอร์เนีย–( บิสิเนส ไวร์ )–19 ส.ค. Clif Bar & Company ผู้นำด้านการผลิตอาหารและเครื่องดื่มออร์แกนิกที่มีคุณค่าทางโภชนาการสำหรับผู้ที่ต้องเดินทาง ประกาศในวันนี้ว่า Kevin Cleary ประธานและ COO ได้รับการเลื่อนตำแหน่งให้เป็นหัวหน้า

เจ้าหน้าที่บริหาร. ในบทบาทใหม่ของเขาในฐานะซีอีโอ เคลียร์รีจะมุ่งเน้นไปที่การขยายการเติบโตของ Clif Bar ในด้านโภชนาการการกีฬาและของว่างเพื่อสุขภาพ ในขณะที่ยังคงเป็นผู้นำในการดำเนินธุรกิจแบบวันต่อวันของบริษัท เจ้าของ Gary Erickson และ Kit Crawford จะยังคงดำรงตำแหน่งประธานร่วมของคณะกรรมการบริหารของ Clif Bar & Company และจะเป็นหัวหน้าเจ้าหน้าที่ร่วมที่มีวิสัยทัศน์ซึ่งชี้นำโมเดลธุรกิจ Five Aspirations ของบริษัท

“มันเป็นประสบการณ์ที่น่าอัศจรรย์ที่นำโมเดลธุรกิจ Five Aspirations ของ Clif Bar มาสู่ชีวิตประจำวัน และได้เห็นผลลัพธ์ที่ยอดเยี่ยมทั่วทั้งบริษัทตั้งแต่การขายไปจนถึงงานของเราในชุมชนต่างๆ ทั่วโลก”

ทวีตนี้“พรสวรรค์ในการเป็นผู้นำและความหลงใหลในโมเดลธุรกิจที่ยั่งยืนของเควินนั้นชัดเจนจากการเติบโตทางธุรกิจอันยิ่งใหญ่ของเรา จนถึงปัจจุบัน Kevin ได้ขยายการจัดจำหน่ายของ Clif Bar ในประเทศและต่างประเทศ ในขณะที่กำกับดูแลการขยายพอร์ตโฟลิโอของขนมขบเคี้ยวแบบพกติดตัวของบริษัทอย่างรวดเร็ว” Erickson กล่าว “ด้วยความหลงใหลในการมีส่วนร่วมของผู้คน ความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม เควินได้เพิ่มการใช้ส่วนผสมออร์แกนิกและได้รับการรับรองที่ยั่งยืนในผลิตภัณฑ์ของเราไปสู่ระดับใหม่” ครอว์ฟอร์ดกล่าวเสริม

“เป็นประสบการณ์ที่น่าอัศจรรย์ที่นำโมเดลธุรกิจ Five Aspirations ของ Clif Bar มาสู่ชีวิตประจำวัน และได้เห็นผลลัพธ์ที่ยอดเยี่ยมทั่วทั้งบริษัทตั้งแต่การขายไปจนถึงงานของเราในชุมชนต่างๆ ทั่วโลก” เคลียร์รีกล่าว “เราไม่สามารถรับรู้ถึงการเติบโตในเชิงบวกแบบนั้นได้ หากปราศจากการทำงานหนักของบุคลากรที่น่าทึ่งของเรา ฉันรอคอยที่จะสร้างโมเมนตัมนี้ในขณะที่เรามองไปในอนาคต”

ในฐานะเจ้าของครอบครัวและบริษัทที่พนักงานเป็นเจ้าของ Gary และ Kit ได้พัฒนารูปแบบธุรกิจที่เป็นนวัตกรรมใหม่ที่รวมเอาความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมเข้าไว้ในทุกด้านของธุรกิจ ด้วยแรงบันดาลใจห้าประการหรือสิ่งสำคัญ – การรักษาธุรกิจ แบรนด์ของเรา คนของเรา ชุมชนของเรา และโลก เควินจะร่วมมือกับพวกเขาเพื่อทำให้วิสัยทัศน์ของบริษัทเป็นจริง เคลียร์รี ซึ่งเป็นชาวซานฟรานซิสโกเบย์พื้นเมือง สามีและพ่อของเด็กชายสามคน เข้าร่วม Clif Bar ในปี 2547 ในตำแหน่งรองประธานบริหารฝ่ายขาย ในปี 2549 เขาได้รับการเลื่อนตำแหน่งเป็น COO และในปี 2552 เขาได้รับการเลื่อนตำแหน่งให้เป็นประธานและ COO

Clif Bar & Company เป็นผู้ผลิตอาหารและเครื่องดื่มออร์แกนิกที่มีคุณค่าทางโภชนาการชั้นนำ ซึ่งรวมถึง CLIF? Bar energy bar, LUNA?, The Whole Nutrition Bar for Women?; และ CLIF Kid?, Nourishing Kids in Motion? ครอบครัวและบริษัทที่พนักงานเป็นเจ้าของมุ่งเน้นไปที่โภชนาการการกีฬาและของว่างเพื่อสุขภาพ มุ่งมั่นที่จะรักษาผู้คน แบรนด์ ธุรกิจ ชุมชน และโลกใบนี้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Clif Bar & Company กรุณาเยี่ยมชมที่ www.clifbar.comตรวจสอบหน้า Facebook ของเราที่www.facebook.com/clifbar และติดตามเราบน Twitter ได้ที่: www.twitter.com/clifbar

JDA Software ประกาศผู้ได้รับรางวัล 2013 Real Results Awards9 บริษัทชั้นนำที่ได้รับการยอมรับในการสาธิตนวัตกรรมและกระบวนการทางธุรกิจที่เป็นเลิศในงาน FOCUS 2013

24 เมษายน 2556 09:00 น. เวลาออมแสงตะวันออกสกอตส์เดล, รัฐแอริโซนา–( บิสิเนส ไวร์ )– 25 ค.ศ. 2013 JDA ? Software Group, Inc. , The Supply Chain Company?ประกาศรายชื่อผู้ได้รับรางวัล Real Results Awards ประจำปี 2556 บริษัท 9 แห่งที่ประสบความสำเร็จในผลลัพธ์ชั้นนำของอุตสาหกรรมและได้ประโยชน์จากการเปลี่ยนแปลงผ่านการปรับใช้โซลูชันและบริการที่ล้ำสมัยและผ่านการพิสูจน์แล้วของ JDA จะได้รับเกียรติที่งานFOCUS 2013 การประชุมระดับโลกประจำปีครั้ง ที่ 23 ของ JDA ที่เมืองออร์แลนโด รัฐฟลอริดา วันที่ 5-8 พฤษภาคม

“ขอแสดงความยินดีกับผู้ชนะรางวัล Real Results Award 2013”ทวีตนี้ผู้ชนะรางวัล JDA Real Results Award ได้รับการคัดเลือกจากลูกค้าทั่วโลกกว่า 3,200 รายของ JDA และเป็นตัวแทนของบริษัทที่มีเรื่องราวความสำเร็จด้านซัพพลายเชนที่ดีที่สุด ผู้ได้รับรางวัล Real Results Award ปี 2013 ได้รับการคัดเลือกโดยคณะผู้บริหารของ JDA และได้รับผลตอบแทนจากการลงทุนที่วัดผลได้ พัฒนาแนวทางที่เป็นนวัตกรรมในกระบวนการซัพพลายเชน และร่วมมือกันเกินขอบเขตของห่วงโซ่อุปทานแบบเดิมๆ

“ขอแสดงความยินดีกับผู้ชนะรางวัล Real Results Award ปี 2013” ??Hamish Brewer ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ JDA Softwareกล่าว “เรายังคงประทับใจกับการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจที่น่าทึ่งที่แสดงให้เห็นโดยลูกค้าของเรา และผลลัพธ์ที่แท้จริงที่พวกเขากำลังขับเคลื่อนสำหรับธุรกิจและลูกค้าของพวกเขา เราขอแสดงความยินดีกับผู้ชนะในปีนี้ และภูมิใจที่พวกเขาได้เลือกโซลูชันและบริการของ JDA เพื่อขับเคลื่อนมูลค่าและประสิทธิภาพที่มากขึ้นภายในธุรกิจของพวกเขา”ผู้ชนะรางวัล Real Results Award 2013 ได้แก่:

แอดวานซ์ ออโต้ พาร์ท เป็นผู้ค้าปลีกยานยนต์ระดับชั้นนำที่มีร้านค้ามากกว่า 3,800 แห่ง เริ่มต้นโครงการเปลี่ยนแปลงห่วงโซ่อุปทานเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าที่เปลี่ยนแปลงไป Advance ร่วมมือกับ JDA เพื่อปรับปรุงความสามารถและประสิทธิภาพของห่วงโซ่อุปทาน ด้วยการเพิ่มความจุของเครือข่าย ควบคู่ไปกับกระบวนการและระบบใหม่ แอ็ดวานซ์ได้เพิ่มหน่วยเก็บสต็อค (SKU) มากกว่า 20 เปอร์เซ็นต์ให้กับร้านค้าที่ให้บริการโดยศูนย์กระจายสินค้าแห่งใหม่ ผู้ค้าปลีกยังลดรอบเวลาการเติมสินค้าในร้านลงอย่างมาก ส่งผลให้มีสินค้าคงคลังมากขึ้นและมียอดขายเพิ่มขึ้น

Alseaเป็นผู้ประกอบการร้านอาหารฟาสต์ฟู้ด โรงอาหาร และร้านอาหารบรรยากาศสบายๆ ที่ใหญ่ที่สุดในละตินอเมริกา โดยมีร้านค้ามากกว่า 1,400 แห่งในเม็กซิโก อาร์เจนตินา ชิลี และโคลอมเบีย กลุ่มแบรนด์ที่หลากหลายของบริษัท ได้แก่ Domino’s Pizza, Burger King, Starbucks, PF Chang’s, California Pizza Kitchen, Pei Wei, The Cheesecake Factory, Italianni’s และ Chili’s ด้วยศูนย์กระจายสินค้าสี่แห่ง มากกว่า 3,200 SKU และหน่วยขนส่งมากกว่า 100 แห่ง Alsea ร่วมมือกับ JDA เพื่อปรับต้นทุนซัพพลายเชนให้เหมาะสมและปรับปรุงบริการให้กับร้านค้า ด้วยเหตุนี้ บริษัทจึงได้เพิ่มการใช้คลังสินค้าและผลิตภาพแรงงาน และลดการสูญเสียสินค้าคงคลังลง 40 เปอร์เซ็นต์

Butterballเป็นผู้ผลิตผลิตภัณฑ์ไก่งวงรายใหญ่ที่สุดของสหรัฐฯ โดยจำหน่ายไก่งวง 1 พันล้านปอนด์ต่อปีทั่วทั้งสหรัฐอเมริกาและในกว่า 30 ประเทศ บริษัทหันไปใช้ JDA เพื่อเปลี่ยนกระบวนการคาดการณ์แบบเข้มข้นด้วยตนเอง และปรับปรุงการจัดการสินค้าคงคลังที่ไวต่อวันที่ โดยใช้การจัดการความต้องการและเทคโนโลยีการเติมเต็มของ JDA ปัจจุบัน Butterball ได้วางแผนเชิงรุกโดยคำนึงถึงความเสี่ยงด้านสินค้าคงคลัง Butterball ได้ลดสินค้าคงคลังที่ล้าสมัยที่มีปัญหาลง 28 เปอร์เซ็นต์ และเกินการประหยัดที่คาดการณ์ไว้ในปีแรก 75 เปอร์เซ็นต์

Hibbett Sportsมีร้านขายเครื่องกีฬามากกว่า 870 แห่งในตลาดขนาดเล็กและขนาดกลาง และกำลังขยายการดำเนินธุรกิจนอกเหนือจากตลาดระดับภูมิภาคแบบดั้งเดิม เพื่อพิสูจน์ความยั่งยืนของกลยุทธ์การขยายธุรกิจ ผู้ค้าปลีกหันไปหา JDA เพื่อให้แน่ใจว่าผลิตภัณฑ์ของตนมีราคาเหมาะสมตามความแตกต่างในระดับภูมิภาค Hibbett Sports ปรับใช้ JDA Markdown Optimization โดยเป็นส่วนหนึ่งของโครงการนำร่องกับคลาสย่อยของสินค้าประมาณ 20 รายการ ซึ่งให้ผลลัพธ์ที่น่าพึงพอใจ ในระหว่างการนำร่อง ในคลาสย่อยเหล่านั้น ยอดขายเพิ่มขึ้น 25 เปอร์เซ็นต์ และการเปลี่ยนสินค้าคงคลังเพิ่มขึ้น 20.5%

Infineon Technologies AGนำเสนอโซลูชันเซมิคอนดักเตอร์และระบบที่จัดการกับประสิทธิภาพพลังงาน ความคล่องตัว และความปลอดภัย ผลลัพธ์จากการเป็นพันธมิตรกับ JDA นั้น กระบวนการวางแผนการขายและการดำเนินงานของ Infineon ช่วยให้เกิดการทำงานร่วมกันทั่วโลกทั่วทั้งภูมิภาคและแผนก และประสานความต้องการ อุปทาน กำลังการผลิต และการวางแผนโหลดไว้ในแผนเดียว นอกจากการปรับปรุงความแม่นยำในการคาดการณ์แล้ว บริษัทยังลดข้อผิดพลาดในการวางแผนได้ 90 เปอร์เซ็นต์ และลดความพยายามในการวางแผนลงมากกว่า 30 เปอร์เซ็นต์ ระยะเวลารอคอยสำหรับกระบวนการคาดการณ์ปริมาณลดลง 50 เปอร์เซ็นต์ด้วย

Mark’sเป็นหนึ่งในผู้ค้าปลีกเครื่องแต่งกายชั้นนำของแคนาดา ที่จำหน่ายชุดทำงานคุณภาพสูง ชุดลำลองและชุดทำงาน และเครื่องแต่งกายสำหรับกิจกรรมกลางแจ้งสำหรับทั้งชายและหญิงในร้านค้า 385 แห่ง Mark’s ร่วมมือกับ JDA เพื่อรื้อปรับระบบองค์กรค้าปลีกให้ตอบสนองต่อความต้องการมากขึ้น วันนี้ ผู้ค้าปลีกใช้โซลูชันการคาดการณ์ การเติมเต็ม และการปรับขนาดของ JDA เพื่อจัดการหน่วยการคาดการณ์ความต้องการ 26 ล้านหน่วยอย่างมีประสิทธิภาพ ผลลัพธ์ประกอบด้วยยอดขายสูงสุดเป็นประวัติการณ์สามในสี่ ประสิทธิภาพการทำกำไรที่แข็งแกร่ง และการลดลงของหน่วยสินค้าคงคลัง 8.3%

NFTเป็นผู้ให้บริการชั้นนำด้านโซลูชั่นโลจิสติกส์แช่เย็นสำหรับภาคการค้าปลีกและการผลิตอาหารของสหราชอาณาจักร โดยให้บริการแช่เย็นเบื้องต้นและรองผ่านโซลูชั่นด้านการขนส่ง คลังสินค้า และลอจิสติกส์ NFT ส่งมอบอาหารแช่เย็นมากกว่า 120,000 พาเลทในแต่ละสัปดาห์ เพื่อปรับปรุงการใช้คลังสินค้าและความพร้อมในสต็อก และเพื่อลดของเสียที่ไซต์งาน Daventry NFT ได้ร่วมมือกับ JDA เพื่อแทนที่วิธีการหยิบแบบเดิมด้วยโซลูชันคลังสินค้าอัตโนมัติ วันนี้ต้องขอบคุณการปรับปรุง JDA ความสามารถในการหยิบ SKU ที่ Daventry ได้เพิ่มขึ้นมากกว่าสิบห้าเท่าเป็น 1.8 ล้านเคสต่อสัปดาห์โดยเฉลี่ย ซึ่งสูงสุดที่ 2 ล้าน นอกจากนี้ ลูกค้าได้ขจัดปัญหาการหมุนเวียนผิดพลาดและอายุการเก็บรักษาหลายครั้ง

PEPเป็นผู้ค้าปลีกแบรนด์เดียวรายใหญ่ที่สุดในแอฟริกาใต้ด้วยร้านค้ามากกว่า 1,500 แห่ง เพื่อปรับปรุงความแม่นยำในการวางแผนและลดสต๊อกสินค้า ผู้ค้าปลีกหันไปหา JDA สำหรับแนวทางขั้นสูงในการคาดการณ์และการเติมสินค้า ทุกวันนี้ PEP ยังคงรักษาระดับความพร้อมจำหน่ายสินค้าบนชั้นวางไว้ในระดับสูง ทำให้สามารถให้บริการที่เป็นเลิศแก่ลูกค้าได้ นอกจากการจับส่วนแบ่งการตลาดแล้ว PEP ยังเพิ่มยอดขายประจำปีขึ้น 15 เปอร์เซ็นต์สำหรับหมวดหมู่ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในปีงบประมาณ 2555

Pepsi-Cola & National Brands Ltd.เป็นผู้จัดจำหน่ายขายปลีกอิสระและผู้บรรจุขวดแบรนด์ Pepsi-Cola และ Dr Pepper Snapple Group รวมถึงน้ำและชาที่จำหน่ายทั่วประเทศ เพื่อจัดการกับต้นทุนแรงงานที่เพิ่มขึ้นและการขาดการมองเห็นสินค้าคงคลัง บริษัทได้ร่วมมือกับ JDA เพื่อเปลี่ยนการดำเนินงานคลังสินค้า Pepsi-Cola & National Brands Ltd. ใช้ประโยชน์จากโซลูชันการจัดการคลังสินค้าและพนักงานของ JDA ลดต้นทุนแรงงานในคลังสินค้าลงเหลือ 85% ของเมื่อสี่ปีก่อน บริษัทยังลดประเภทการแตกหักลง 15 ถึง 20 เปอร์เซ็นต์

ทวีตสิ่งนี้: .@JDASoftware ประกาศผู้ชนะรางวัล Real Results Awards 2013 http://jda.com/twrw13เกี่ยวกับ JDA Software Group, Inc.

JDA ? Software Group, Inc., The Supply Chain Company ?นำเสนอกลุ่มผลิตภัณฑ์ห่วงโซ่อุปทาน การขายปลีก การปฏิบัติการร้านค้า และโซลูชันการค้าทุกช่องทางที่กว้างที่สุด เพื่อช่วยบริษัทต่างๆ ในการจัดการการไหลของสินค้า จากวัตถุดิบไปยังผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปและเข้าสู่ มือของผู้บริโภค ความเชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมเชิงลึกของ JDA และแพลตฟอร์มคลาวด์ที่เป็นนวัตกรรมใหม่ช่วยให้บริษัทต่างๆ เพิ่มประสิทธิภาพสินค้าคงคลัง แรงงาน และระดับการบริการลูกค้า ส่งผลให้โซลูชั่น JDA กลายเป็นมาตรฐานสำหรับผู้ค้าปลีก ผู้ผลิต และผู้จัดจำหน่ายชั้นนำของโลก หากต้องการเรียนรู้เพิ่มเติม โปรดไปที่ jda.com หรือส่งอีเมลไป ที่ info@jda.com

ฟีด RSS:ข่าวประชาสัมพันธ์ JDA: www.jda.com/rss.asp?a=presข่าว JDA: http://www.jda.com/rss.asp?a=newsกิจกรรม JDA: http://www.jda.com/ rss.asp?a=eventsสรุปความรับผิดชอบต่อสังคมรายสัปดาห์ (17 เมษายน 2556 – 24 เมษายน 2556)บรรณาธิการความรับผิดชอบต่อสังค25 เมษายน 2556 05:08 น. เวลาออมแสงตะวันออกนิวยอร์ก–( บิสิเนส ไวร์ )–27 ม.ค. 2556 – 24 เมษายน 2556 ข่าวประชาสัมพันธ์ต่อไปนี้มุ่งเน้นไปที่ความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรรายได้รวมสำหรับสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2556 เพิ่มขึ้น 1% จากช่วงเดียวกันของปี 2555 โดยปรับตามผลกระทบจากการเคลื่อนไหวของอัตราแลกเปลี่ยน1และผลกระทบ 8 ล้านดอลลาร์จากการขายธุรกิจสองแห่งในช่วงไตรมาสที่สามของปี 2555 ตามรายงานที่รายงาน รายได้ 650 ล้านดอลลาร์ในช่วงสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2556 ทรงตัวกับช่วงเดียวกันในปี 2555

รายรับของอเมริกาเพิ่มขึ้น 6 ล้านดอลลาร์หรือ 2% ตามรายงานและปรับตามความเคลื่อนไหวของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ โดยได้แรงหนุนจากอัตราการเข้าพักและความจุที่สูงขึ้นบนจอแสดงผลดิจิทัล โปสเตอร์ที่เติบโตอย่างแข็งแกร่งของผู้โฆษณารายใหม่ และการเติบโตของสนามบิน

รายรับจากต่างประเทศเพิ่มขึ้น 2 ล้านดอลลาร์หรือน้อยกว่า 1% หลังจากปรับลดรายรับลง 8 ล้านดอลลาร์เนื่องจากการขายธุรกิจสองแห่งในช่วงไตรมาสที่สามของปี 2555 และลดลง 1 ล้านดอลลาร์จากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ภาวะเศรษฐกิจที่แข็งแกร่งยิ่งขึ้นในตลาดเกิดใหม่และบางพื้นที่ทางภูมิศาสตร์ถูกชดเชยด้วยภาวะเศรษฐกิจที่อ่อนแอในตลาดอื่น ๆ โดยเฉพาะยุโรปตะวันตก ตามรายงาน รายได้ลดลง 7 ล้านดอลลาร์หรือ 2% เมื่อเทียบกับช่วง 3 เดือนแรกของปี 2555

บริษัท OIBDAN 1เพิ่มขึ้น 18% เป็น 98 ล้านดอลลาร์ในช่วงสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2556 เทียบกับ 83 ล้านดอลลาร์ในช่วงเวลาเดียวกันของปี 2555 ไม่รวมผลกระทบ 1 ล้านดอลลาร์จากการเคลื่อนไหวของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศและการลดลง 1 ล้านดอลลาร์จากการขายธุรกิจสองแ

ห่งระหว่าง ในไตรมาสที่สามของปี 2555 OIBDAN เพิ่มขึ้น 21% เป็น 99 ล้านดอลลาร์ รวมในไตรมาสแรก 2013 OIBDAN เป็น 7 ล้านเหรียญสหรัฐของค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานและองค์กรที่เกี่ยวข้องกับรายได้เชิงกลยุทธ์ของบริษัทและการริเริ่มด้านต้นทุนเพื่อดึงดูดเงินโฆษณาเพิ่มเติมให้กับธุรกิจและปรับปรุงประสิทธิภาพในการดำเนินงาน OIBDAN สำหรับสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2555 รวมค่าใช้จ่าย 6 ล้านดอลลาร์ที่เกี่ยวข้องกับรายได้เชิงกลยุทธ์และการริเริ่มด้านต้นทุน